Akademik Personel

Prof.Dr. Şirin DİLLİ
e-posta: sirin.dilli@giresun.edu.tr


Doç.Dr. İlknur MEŞE
e-posta: ilknur.mese@giresun.edu.trDr.Öğr.Üyesi Hayrettin KARADENİZ
e-posta: hayrettin.karadeniz


 

 


Dr.Öğr.Üyesi Adem GÜRLER
e-posta: adem.gurler@giresun.edu.tr

 


Dr.Öğr.Üyesi Nezihe Başak ERGİN
e-posta: basak.ergin@giresun.edu.tr 


Dr.Öğr.Üyesi Emine ERDOĞAN ÇİNAZ
e-posta: emine.erdogani@giresun.edu.tr

 


e-posta: mustafa.bakirci@giresun.edu.tr
 

 Öğr.Gör.Dr. Hatice ATILGAN
e-posta: hatice.atilgan@giresun.edu.tr

 

 

Arş.Gör.Dr. Yasin ŞAHİN
e-posta: yasin.sahin@giresun.edu.tr