Koordinatörlükler

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şirin DİLLİ
Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nezihe Başak ERGİN
Mevlana Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin KARADENİZ
Farabi Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. İlknur MEŞE
AKTS Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. Şirin DİLLİ
BEK (Bologna Eşgüdüm Komisyonu) Bölüm Koordinatörü: Ar. Gör. Dr. Yasin ŞAHİN
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu Üyeleri: Prof. Dr. Şirin DİLLİ, Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin KARADENİZ, Öğr. Gör. Dr. Hatice ATILGAN 
Bölüm Akademik Teşvik Komisyonu Üyeleri: Prof. Dr. Şirin DİLLİ, Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin KARADENİZ, Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜRLER 
Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Emine ERDOĞAN ÇİNAZ
Danışmanlıklar: Doç. Dr. İlknur MEŞE, Doç. Dr. Mustafa BAKIRCI, Dr. Öğr. Üyesi Emine ERDOĞAN ÇİNAZ, Ar. Gör. Dr. Yasin ŞAHİN
WEB Bölüm Koordinatörü: Ar. Gör. Dr. Yasin ŞAHİN