. .Ana Sayfa | Misyon-Vizyon | Site Haritası | Arama
Buradasınız : Hakkımızda / Misyon-Vizyon
Türkçe
English
Cuma, 22.11.2019
Hızlı Bağlantılar
Misyon - Vizyon

 Misyon

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak açılan Sosyoloji Bölümü, hem Türkiye, hem de yabancı ülkelerdeki örnekleri dikkate alınarak değişen ve gelişen dünya şartlarında yeniden planlanan bir bölüm olmuştur. Bu kapsamda hem yurtiçi, hem de yurtdışı bölümlerinin ders adı, içerikleri ve metotlarından faydalanılmıştır, bunun yanında yenidünyanın gelişen şartları ve üniversitenin imkânları dâhilinde düzenlemeler yapılmıştır.

Öğrenci alımı yapılan Sosyoloji Bölümü’nde özellikle öğrencilerin alan bilgisini arttırmak ve not kaygısı dışında bilimsel düşünceyi üretebilmesi ve kendini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla, öğretim üyesi ve öğrenci işbirliği içinde seminer, panel, konferans v.b. bilimsel ve sosyal faaliyetlere de ağırlık verilmektedir. Derslerde daha fazla görsel ve işitsel malzeme kullanılmakta ve derslerde öğretim üyesi ile öğrenci karşılıklı etkileşim içinde daha özgür tartışma metodu uygulamaktadır.

Önerilen program sosyal bilimlerin bir dalı olduğundan, gerek fakülte,  gerekse üniversitenin diğer birimleriyle disiplinlerarası çalışmalar yürütür. Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, hal-i hazırda açık olan bölümlerle Sosyoloji Bölümü karşılıklı olarak seçmeli dersler açarak, birbirlerinin metot ve bilimsel etkinliklerinden faydalanır. Üniversiteye bağlı fakülteler ve bölümler arasında seminer, toplantı vb. bilimsel etkinliklerle de karşılıklı bilgi alış-verişi yapılmaktadır.

 

Vizyon

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak açılan bölümün amacı; sosyoloji biliminin tarihini, kuramsal ve metodolojik yaklaşımlarını, yöntemlerini öğretmek, ve bu yöntemler ile toplumda sosyolojik araştırmalar yapmaktır.

Bölümde verilecek metot, kaynak bilgisi, kaynak kullanımı ve kaynak dili ile üniversiteler ve araştırma merkezlerinde sosyal bilimler alanında yapılacak araştırma faaliyetleri için deneyimli, bağımsız çalışabilecek ve bilimsel açıdan yeterli uzmanların yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Nihai haliyle GRÜ Sosyoloji Bölümü’nün programında; ODTÜ, Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen Sosyoloji Bölümleri’nde verilen tüm lisans dersleri mevcuttur.

GRÜ Sosyoloji Bölümü; nihai haliyle hem formasyon verip, hem de belli bir kaliteyi yakalamayı hedeflemiştir. YÖK’e sunulan programda:

•    GRÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olacak olan öğrencilerin evrensel kültüre ilgili, bilimsel çalışma yöntemi ve disiplini kazanmış bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
•    1. ve 2. sınıfta temel kavramlar, tartışmalar ve teorileri genel çerçevesiyle; 3. ve 4. sınıflara sarkmayacak şekilde verildikten sonra daha spesifik, uzmanlaşma temelli derslere geçilmektedir.
•    2. sınıftan itibaren; öğrencinin tercih hakkını kullanarak kariyer seçeneğini danışmanı ile birlikte inşa ettiği; ve bu yönüyle Sorbonne (Fransa), LSE (İngiltere) ve Utrecht (Hollanda) Sosyoloji Bölümleri’nde uygulanan “Kariyerimin Patronuyum Sistemi” ile birebir anlamda uyumlu ve iddialı bir program sunma gayretindedir.

Dersler; öğrencinin yıllar içerisinde yazma ve düşünme becerisini geliştireceği şekilde kurgulanmıştır. Buna bağlı olarak son sınıf öğrencileri; son senelerinde Ingilizce ağırlıklı derslerle yurtdışı yüksek lisans ve kariyer kapısını da aralayabilmektedirler.