Bilgi Paketi

Kuruluş
15.11.2007 tarihinde Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak açılan Sosyoloji Bölümü, 16.06.2009 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Kasım KARAMAN’ın Bölüm Başkanlığı’na atanmasıyla kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Bölüm Başkanlığını;  23.09.2011-25.03.2014  tarihleri  arasında  Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜRLER, 25.03.2014-04.12.2014 tarihleri arasında Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin KARADENİZ yürütmüştür. 05.12.2014 tarihi itibarıyla bölüm başkanlığını Prof. Dr. Şirin DİLLİ devralmıştır.
Yedi öğretim üyesi (bir Profesör, bir Doçent, beş Dr. Öğretim Üyesi) ve iki öğretim elemanı (bir Öğretim Görevlisi Dr. ve bir Arş. Gör. Dr.)  ile bölüm öğretim üyeleri; başta Fen-Edebiyat Fakültesi olmak üzere, hem İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, hem de Eğitim Fakültesi’nde Sosyolojiye Giriş, Kadın ve Aile Hayatı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eğitim Sosyolojisi derslerini vermektedir.
 
Kazanılan Derece
Lisans derecesi (Sosyoloji)
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ortaöğretim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu CC ve üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmetliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar.

Program Profili
Program, sosyoloji alanında bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi sosyologlar yetiştirmeyi amaçlar. Bölümden mezun olanlar, mesleğin toplumsal gelişme içerisindeki yerini kavramış, mesleğinde bilgi, beceri ve etik sorumluluk kazanmış, problem çözme gücü gelişmiş, ulusal ve evrensel toplumsal gelişmeleri değer yargılarına katabilen, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel düşünmeyi benimseyen, kamu yararlarını gözeten, teknolojiyi etkili olarak kullanan yaratıcı ve eleştirel düşünce biçimleriyle toplumsal yaşamı ve yorumlayan, iletişim becerileri gelişmiş sosyologlar yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyoloji bölümünden mezun olanlar, kamu ve özel eğitim kurumlarında sosyolog olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayan adaylar geçmek istedikleri programların şartlarını (ALES puanı yabancı dil puanı, lisans not ortalaması ve bilim sınavı) başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Kuramsal derslerin sınavları yazılı veya test şeklinde yapılmaktadır. Proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)
Tam Zamanlı
 
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı / AKTS Koordinatörü: Prof. Dr.  Şirin DİLLİ, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel: 0454 310 14 12   Faks: 0454 310 14 77

Bölüm Olanakları
Sosyoloji